Найдено 50+ «A»

ALLEGRO

Большая биографическая энциклопедия

— псевдоним поэтессы Поликсены Соловьевой (см.).{Лит. энц.}А. — АА. — АК. — Афанасий К. (клирик?) (Afanasii) — гравер на дереве; работал в Киеве и Львове в 1663—

БРАУН, JOHANN ADAM

Большая биографическая энциклопедия

д-р медиц., † 40 л. 23 роября 1805 г.{Половцов}Большая биографическая энциклопедия.2009.

ВАСИЛЬЕВ, A.

Большая биографическая энциклопедия

(A. Wassilief); награвировал крепкой водкой несколько картинок в книгу: "Отборнейшие Эзоповы басни с 34 картинками. Издаваемы в типографии П. Кузнецова. 1821". 8

ACCOUNTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n бухг., рах. бухгалтерський облік; облік; рахівництво; методика обліку; запис; a бухгалтерський; балансовий; розрахунковий; обліковий; звітний 1. система суціл

ACCOUNTING STANDARDS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. норми бухгалтерського обліку; стандарти бухгалтерського обліку; нормативи бухгалтерського обліку ▷ «audit»

AD HOC CASE

Англо-український словник технічних термінів

випадок, що стосується розглядуваних обставин

AD INFINITUM

Англо-український словник технічних термінів

до нескінченностідо безконечності без кінця нескінченно

AGENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(agt) n ком. агент; представник; посередник; повірений; a агентський особа або організація, яка уповноважена діяти від імені довірителя (principal²) з метою ви

ALARM CIRCUIT

Англо-український словник технічних термінів

схема аварійного вимиканняконтур аварійної сигналізації

ALGORISM

Англо-український словник технічних термінів

(арабська десяткова) числова система

ALTERNATING

Англо-український словник технічних термінів

переміжнийпоперемінний альтернативний змінний

ARBITRAGEUR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(arb) бірж. арбітражер; арбітражний торговець; арбітражний агент; арбітражний брокер ▷ «arbitrage»

ARTICLES OF INCORPORATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. амер., канад. статут акціонерного товариства ▷ «articles of association»

DISPLAY ADVERTISEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

рек. показова реклама; ілюстративно-зображальна реклама; зображальна реклама; рекламний показ; макетне оголошення; ілюстративно-зображальне оголошення ▷ «yellow

EARNINGS BEFORE INTEREST AND AFTER TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EBIAT) бухг. прибуток до відрахування відсотків і після відрахування податку показник, за яким визначається чистий прибуток (net profit) підприємства (company

EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EBIT) бухг. прибуток до відрахування відсотків і податків; прибуток до виплати відсотків і оподаткування; прибуток без відсотків і податку показник, за яким в

ELECTRONIC FUNDS TRANSFER AT POINT OF SALE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EFTPOS) банк., торг., роз. електронний переказ грошей за фактом продажу електронна система, яка дозволяє покупцеві (buyer¹) оплатити закупівлю кредитною (cred

EX ALL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. без прав і привілеїв; без привілеїв вислів про акцію (share²), яка продається без права на наступну виплату заявлених дивідендів (declared dividend), заяв

EXPENSE ACCOUNT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. бухг. рахунок витрат; 2. фін., мен. рахунок підзвітних сум 1. рахунок специфічних витрат (expenses¹), які призначені на повне витрачання протягом поточного з

EXTERNAL AUDIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. зовнішній аудит; зовнішня ревізія; зовнішня аудиторська перевірка перевірка, яка здійснюється незалежним від організації аудитором (auditor) згідно з

EXTERNAL AUDITOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. зовнішній аудитор; зовнішній ревізор; зовнішній бухгалтер-ревізор ▷ «auditor»

GENTLEMEN'S AGREEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. джентльменська угода; неофіційна домовленість усна угода, спрямована на забезпечення взаємних інтересів сторін, домовленість яких не підлягає чинному закон

INTANGIBLE ASSETS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. нематеріальні активи активи (asset¹) нефізичного змісту, прикладами яких можуть бути патент (patent), торговельний знак (trademark), гудвіл (goodwil

INTERNAL AUDITOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. внутрішній аудитор; внутрішній бухгалтер-ревізор; внутрішній ревізор ▷ «auditor»

PERSONAL ACCOUNT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. особовий рахунок; рахунок окремої особи; рахунок приватної особи ▷ «account»

STATUTORY AUDIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. встановлений законом аудит; встановлена законом ревізія; встановлена законом аудиторська перевірка обов'язкова перевірка, яка проводиться згідно з в

TANGIBLE ASSETS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. матеріальні активи; реальний основний капітал активи (asset¹), які мають речову (матеріальну) форму, напр. устаткування, будівлі, земля, запаси сиро

Время запроса ( 0.720418877 сек)
T: 0.724056423 M: 1 D: 0